კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

უსაფრთხოების პოლიტიკა

უსაფრთხოების პოლიტიკა, ეს არის „zoovitamin.ge“- ის ვებგვერდზე თქვენს მიერ დაფიქსირებული ინფორმაციის, გამოყენების და გაცემის პოლიტიკა. საიტზე რეგისტრაცისვის საჭიროა სწორად მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია :

  • სახელი და გვარი - რათა სწორად მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიცირება.
  • მისამართი და ტელეფონის ნომერი - რათა სწორ მისამართზე მოხდეს შეკვეთის მიწოდება და საჭიროების შემთხვევაში დაგიკავშირდეთ.
  • ელ. ფოსტა და პაროლი - რათა გაიაროთ ავტორიზაცია და შეხვიდეთ თქვენს პერსონალურ გვერდზე.

პირადი ინფორმაციის გამოყენების პოლიტიკა

ის ინფრმაცია, რომლსაც აფიქსირებთ „zoovitamin.ge“ -ის ვებგვერდზე, თქვენი ნებართვის გარეშე არ გაიცემა მესამე მხარეზე, თუმცა კომპანია უფლებას იტოვებს, გამოიყენოს თქვენს მიერ საიტზე მითითებული მობილურის ნომერი და ელ.ფოსტა სიახლეების, ცვლილებების, ფასდაკლებების და სხვადასხვა შეთავაზებების შესახებ ინფორმაციის გადმოსაცემად. ასევე ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოვიყენოთ სტატისტიკის შესადგენად ან სხვადასხვა კვლევებისთვის ინფორმაციის წყაროდ, რომელიც თქვენი პირადი ინფორმაციის გასაჯაროებას არ გულისხმობს.

კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება

ყველა სახის ინფრომაცია, რომელსაც თქვენს პირად გვერზე აფიქსირებთ, დაცულია, რეგისტრაციისას ქვენს მიერ შერჩეული პაროლით და მეილით. „zoovitamin.ge“ - ის ადმინისტაციას აქცს უფლება, გადასცეს აღნიშნული ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს, თუ ამას მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს.

 უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე თანხმობა 

საიტზე რეგისტრაციისას ან შეკვეთის დაფიქსირებისას, თქვენ უნდა გაეცნოთ ჩვენი ვებგვერდის წესებს და პირობებს და დაეთანხმოთ მათ, რათა შეძლოთ რეგისტრაციის ან შეკვეთის დასრულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერ მიიღებთ აღნიშნულ მომსახურებას.

ცვლილბები უსაფრთხოების პოლიტიკაში

“zoovitamin.ge”- ადმინისტრაციას აქვს უფლება, ნებისმიერ დროს შეცვალოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ყველა პუნქტი, ხოლო ამ ცვლილებების შესახებ აუცილებლად მოგაწოდოთ ინფორმაცია მეილის ან უშუალოდ ვებგვერდის საშუალებით.                       

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

ელ. ფოსტა  :  [email protected]

ცხელი ხაზი :  595610007

განახლების ბოლო თარიღი: 17.06.2022